Autorius (-ė) Dalius Viliūnas

aktas
filosofijos sąvoka, reiškianti realizuotą būtį. Vartota aristotelinėje ir tomistinėje filosofijoje. Aristotelis šią sąvoką vartojo nagrinėdamas tapsmo problemą. Materijos virtimą tikrove jis laikė aktu. Daugiau
antagonizmas
nesutaikomas prieštaravimas, skirtingų tendencijų, fizinių arba dvasinių jėgų kova. Daugiau
atributas
esminis arba specifinis asmens, daikto, reiškinio požymis, ženklas. Daugiau
Angelas
Daugirdas
19 a. Lietuvos filosofas, teologas. Pagrindinis tyrimų objektas – logika, ją laikė filosofijos pagrindu ir mokslinio pažinimo pradžia. Daugiau
Józef
Gołuchowski
Juzefas Goluchovskis, 19 a. lenkų filosofas. Teigė, kad filosofija yra tautos dvasios išraiška. Plėtojo valstybės, kaip visas gyvenimo funkcijas jungiančio reiškinio, idėją. Daugiau