Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Albinas
Pajarskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Algimanto apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Albinas
Ratkelis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Daugiau
Albinas
Rimka
20 a. lietuvių ekonomistas, statistikas, spaudos, visuomenės, politinis veikėjas. Statistikos mokslo pradininkas Lietuvoje, pirmųjų statistikos vadovėlių lietuvių kalba autorius. 1922 žemės reformos projekto vienas pagrindinių kūrėjų. Daugiau
Albinas
Vaičiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kultūros istorikas, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Albinas
Vaižmužis
Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas. Agronomas. Daugiau
Albrechtas (Albertas)
Stanislovas Radvila
17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, publicistas. Daugiau
Albrechtas
Brandenburgietis
paskutinysis Vokiečių ordino didysis magistras (1511–1525), pirmasis Prūsijos kunigaikštis (1525–1568). Sofijos Kazimieraitės sūnus, Kazimiero Jogailaičio vaikaitis. Globojo lietuvių raštijos pradininkus; jo rūpesčiu ir lėšomis parengtas ir išleistas M. Mažvydo Katekizmas. Daugiau
Aldona
14 a. pirmos pusės lietuvių kunigaikštytė, Lenkijos karalienė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino duktė, Lenkijos karaliaus Kazimiero III Didžiojo žmona. Daugiau