Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Adolfas
Birontas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1928). Daugiau
Adolfas
Damušis
Lietuvos pasipriešinimo sovietų ir nacių Vokietijos okupaciniams režimams veikėjas. 1941 Birželio sukilimo vienas organizatorių ir vadovų. Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių. Daugiau
Adolfas
Eidimtas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Vienas Lietuvos laisvės armijos (1941–1946) organizatorių ir vadų. Daugiau
Adolfas
Kinderevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. A rinktinės 1 bataliono vado pavaduotojas, vadas. Daugiau
Adolfas
Kubilius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių legiono vadas. Daugiau
Adolfas
Lapšys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Teismo pulkininkas (1938). Daugiau
Adolfas
Ramanauskas
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas. Sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Adolfas
Raulinaitis
lietuvių rezistencinis ir kultūros veikėjas. Daugiau