Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Balys
Gajauskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Kovo 11 Akto (1990) signataras. Daugiau
Balys
Giedraitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas (1928). 1930–1934 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Balys
Mastauskas
20 a. pirmos pusės JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daugiau
Balys
Paliokas
20 a. lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Daugiau
Balys
Sližys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo, valstybės ir visuomenės veikėjas, inžinierius. Didžiojo Vilniaus seimo, Rusijos lietuvių seimo Petrograde dalyvis. 1922–1924 nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos, 1924–1926 susisiekimo ministras. Pulkininkas leitenantas (1925). Daugiau
Balys
Vaičėnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės vadas ir Rytų Lietuvos srities vado pavaduotojas. Daugiau
Balkaš
Balkašas, Balchašas, miestas Kazachijoje, Karagandos srityje, Balkašo ežero šiauriniame krante. Daugiau
Balninkai
miestelis Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 20 km į šiaurės vakarus nuo Molėtų, prie Anykščių–Želvos kelio. Balninkai 1338 minimi Gedimino laiškuose. Daugiau