Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Franc Percy
Crozier
Frankas Persis Krozjeris, 20 a. pirmos pusės Didžiosios Britanijos karo veikėjas. 1919–1920 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Daugiau
Francesco
Stancaro
Frančeskas Stankaras, 16 a. reformacijos skleidėjas Lenkijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Daugiau
Frankfurtas prie
Oderio
miestas Vokietijos rytuose, Brandenburgo žemėje, Oderio kairiajame krante, Lenkijos pasienyje. Daugiau
Frankfurto prie
Maino lietuviai
Po II pasaulinio karo Frankfurto priemiesčiuose veikė kelios DP stovyklos, jose apgyvendinta lietuvių, 1947 įkurta Lietuvių tremtinių bendruomenės apylinkė, lietuviai studijavo Frankfurto aukštosiose mokyklose. 1949–1950 dauguma išvyko į JAV ir kitas šalis. Daugiau
Franz Joseph
Isenburg-Birstein
Francas Jozefas Izenburgas-Biršteinas, per I pasaulinį karą Vokietijos okupuotos Lietuvos administracijos vadovas. Daugiau
Franz Ludwig
Güssefeld
Francas Liudvigas Giusefeldas, Prūsijos kartografas. Daugiau
Franz
Murer
Francas Mureris, nacių Vokietijos ir Austrijos veikėjas, 1941–1943 Vilniaus miesto komisaro asmeninis adjutantas ir referentas žydų klausimais. Daugiau
Franz Walter
Stahlecker
Francas Valteris Štalekeris, nacių Vokietijos veikėjas, Ostlando reichskomisariato vyresnysis saugumo policijos ir SD vadas. Daugiau