Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
federalistai
Lietuvos socialdemokratų partijos kryptis; tos krypties veikėjai. Daugiau
fejerverkeris
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kai kurių kitų valstybių artilerijos jaunesniojo vadovaujančiojo personalo karinis laipsnis. Daugiau
feldfebelis
kai kurių valstybių vyresniojo puskarininkio laipsnis ir pareigos. Daugiau
Felicija
Bortkevičienė
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėja, politikė. Steigiamojo Seimo narė. Daugiau
Felicija Nijolė
Sadūnaitė
viena žymiausių Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjų, vienuolė. Dalyvavo rengiant ir platinant pogrindžio leidinius. 1987 08 23 su kitais suorganizavo Molotovo–Ribbentropo pakto minėjimo mitingą Vilniuje. Daugiau
Felicijonas
Lelis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas. Kunigas. Daugiau
Feliksas
Baltušis-Žemaitis
Lietuvos sovietinis karo veikėjas. SSRS kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos vadas. Daugiau
Feliksas
Bieliauskas
Lietuvos sovietinis veikėjas. 1951–1955 LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Daugiau