Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
Petras
Juodakis
20 a. pirmos pusės lietuvių chemikas, visuomenės veikėjas, politikas. 1922–1923 švietimo ministras. Daugiau
Vincas
Čepinskis
19 a. pabaigos–20 a. chemikas ir fizikas, valstybės veikėjas. Fizikos ir fizikinės chemijos pradininkas Lietuvoje. Daugiau