Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
MY
Mykolas
Biržiška
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 švietimo ministras. Lietuvos (1926–1927), Vilniaus (1940–1944) universitetų rektorius. 1941–1942 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas. Enciklopedijų rengėjas. Daugiau