Lituanistika

Arūnas
Poniškaitis
Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaras. Monsinjoras. Daugiau
Arūnas
Poviliūnas
lietuvių sociologas, filosofas. Antano Poviliūno sūnus. Tiria žinojimo, švietimo ir mokslo, bendruomenių, profesijų sociologiją, sociologijos metodologiją, socialinių inovacijų technologiją, Lietuvos kaimo socialinius pokyčius. Daugiau
Arūnas
Ramanavičius
lietuvių chemikas, biochemikas, nanotechnologijų specialistas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (nuo 2016). Lietuvos mokslo premija (2010). Daugiau
Arūnas
Sakalauskas
lietuvių skulptorius. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1994). Daugiau
Arūnas
Sakalauskas
lietuvių aktorius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2018). Daugiau
Arūnas
Spraunius
lietuvių rašytojas, žurnalistas. Daugiau
Arūnas
Storpirštis
20–21 a. lietuvių aktorius. Daugiau
Arūnas
Streikus
lietuvių istorikas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas. Pagrindinės tyrimų sritys: 20 a. krikščionybės istorija, religinis ir kultūrinis gyvenimas sovietinėje Lietuvoje, sovietinė cenzūra. Daugiau
Arūnas
Sverdiolas
lietuvių filosofas, vertėjas. Tyrinėjo Lietuvos kultūros istorijos metodologijos klausimus ir dabartinės lietuvių kultūros ypatumus, kūrė hermeneutinę kultūros filosofijos sampratą. Daugiau
Arūnas
Tarabilda
20 a. lietuvių grafikas. Daugiau
Arūnas
Vaitkūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tapytojas. Kūryboje tęsė ekspresionistinės tapybos tradiciją. Daugiau
Arūnas
Valinskas
Lietuvos pramogų verslo veikėjas, politikas. 2008–2009 Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas. Daugiau
Arūnas
Valiulis
gydytojas pediatras, pulmonologas. Daugiau
Arūnas Vytautas
Tamaševičius
fizikas. Lietuvos mokslo premija (1999). Daugiau