Lituanistika

„Atbulinis“
lietuvių liaudies šokis. Daugiau
„Atdarykit
vartelius“
lietuvių liaudies ratelis. Daugiau
„Ateities
spinduliai“
jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas, ėjęs 1930–1940 Kaune. Įkūrė ir leido J. Keliuotis. Daugiau
ateitininkai
Lietuvos katalikiška asmenybės ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus bei mokslą baigusius organizacijos narius. Veikė 1911–1940 Kaune, po to užsienyje. 1989 01 07 nuspręsta atkurti Lietuvos ateitininkų federaciją, atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1989 11 25 Vilniuje. Daugiau
„Ateitis“
moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911 02–1940 ir 2000–2004 Kaune, 1946–1949 lietuvių karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1950–1997 JAV, Kanadoje, nuo 2004 einantis Vilniuje. Daugiau
„Ateitis“
JAV lietuvių leidykla, veikusi 1955–1998. Daugiau
„Ateitis“
dienraštis, ėjęs 1943 01–1944 07 Kaune ir 1944 08–10 Tilžėje. Daugiau
„Ateneum
Wileńskie“
Vilniaus mokslo bičiulių draugijos tęstinis leidinys, ėjęs 1923–1939 Vilniuje lenkų kalba. Daugiau
Atesys
ežeras Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Daugiau
„Atgaja“
slapta lietuvių jaunimo draugija, veikusi 1889–1895 Joniškio, Gruzdžių, Skaistgirio, Žagarės apylinkėse, įkurta Mato Slančiausko. Daugiau
„Atgimimas“
politikos savaitraštis, ėjęs 1988 09 16–2013 05 10 Vilniuje. Pirmasis ir populiariausias 1988–1990 lietuvių tautinio atgimimo laikraštis. Steigėjas R. Ozolas. Iki 1989 ėjo kaip Sąjūdžio informacinis biuletenis, 1990–1991 – kaip Sąjūdį remiantis savaitraštis. Daugiau
atgrąžtai
baigiamoji tradicinių lietuvių vestuvių dalis; jaunavedžių pirmasis lankymasis jaunosios tėvų namuose. Daugiau
„Athenaeum“
liberalios krypties literatūros, istorijos, etnografijos, filosofijos, meno tęstinis leidinys, ėjęs 1841–1851 Vilniuje lenkų kalba. Daugiau
„Athenaeum“
Lietuvos mokslo žurnalas, ėjęs 1930–1938 Kaune. Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas. Daugiau
atklausai
parengiamoji tradicinių lietuvių vestuvių apeigų dalis; atsiklausimas dėl sutikimo priimti piršlius (piršlybų pradžia). Daugiau