Lituanistika

Amalva
pelkė Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Žuvinto biosferos rezervato dalis. Daugiau
Amalvas
ežeras Marijampolės savivaldybės teritorijoje, Amalvos pelkėje. Daugiau
Amalvo
draustinis
botaninis zoologinis draustinis Marijampolės savivaldybės teritorijoje, Žuvinto ekosistemos dalis. Daugiau
Amata
upė Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybių teritorijoje; Lėvens kairysis intakas. Ilgis 20 kilometrų. Daugiau
„Amatininkas“
Lietuvos dvisavaitinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1934–1940 Kaune. Rašė apie amatininkų padėtį, gvildeno įvairias amatininkystės problemas. Daugiau
amatų
dienos
Lietuvoje – renginiai amatams ir tautodailei populiarinti bei skatinti. Pradėtos rengti 1971. Daugiau
„Amber
cirkas“
Lietuvos kilnojamasis cirkas. Įkurtas 2013 Alytuje. Daugiau
Ambraziejus
Jonynas
20 a. lietuvių tautosakininkas. Vadovavo lietuvių liaudies dainų katalogo rengimui, redagavo 1972–86 spausdintas jo dalis. 1980–93 Lietuvių liaudies dainyno vyriausiasis redaktorius. Tyrė tautosakos ir literatūros sąveikas. Daugiau
Ambraziejus Pranciškus
Kašarauskis
19 a. Lietuvos katalikų kunigas, kraštotyrininkas, kalbininkas, gamtininkas. Daugiau
Amerikos lietuvių
akcinė bendrovė
Lietuvos transporto priemonių gamybos ir prekybos bendrovė, veikusi Kaune 1920–1940. Steigėjai – Bostono lietuviai. Daugiau
„Amtsblatt des Generalkommissars
in Kauen“
Kauno generalinio komisaro žinios, nacių okupacinės civilinės valdžios Lietuvoje oficialus leidinys. Daugiau
Amžinoji
taika
1366 Lucko kunigaikščio Liubarto ir Lenkijos karaliaus Kazimiero III Didžiojo sutartis. Daugiau
Amžinoji
taika
1686 05 01 Abiejų Tautų Respublikos taikos sutartis su Rusija. Daugiau