Lituanistika

„Aras“
Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė. Daugiau
„Archaeologia
Baltica“
Klaipėdos universiteto ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto leidžiamas tarptautinis akademinis atviros prieigos žurnalas anglų kalba. Daugiau
„Archaeologia
Lituana“
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros iliustruotas tęstinis leidinys, leidžiamas nuo 1999 Vilniuje. Daugiau
„Archeografičeskij
sbornik“
Archeografijos rinkinys, tęstinis dokumentų leidinys, 1867–1905 leistas Vilniaus švietimo apygardos valdybos. Daugiau
archeologija
Lietuvoje
savarankiška istorijos mokslo šaka, tirianti laikotarpį nuo dešimto tūkstantmečio prieš Kristų iki 15–17 amžiaus. Daugiau
„Archeologiniai ir etnografiniai
tyrinėjimai Lietuvoje“
LSSR Mokslų akademijos Istorijos instituto leidinys, leistas 1970–1974. Daugiau
„Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje“
informacinis leidinys, leidžiamas nuo 1978. Daugiau
„Archiforma“
ketvirtinis architektūros žurnalas, leidžiamas nuo 1996 Vilniuje. Daugiau
„Archiplanas“
uždaroji akcinė bendrovė Vilniuje. Daugiau
Architektūros ir
statybos institutas
valstybinė mokslo įstaiga Kaune. Daugiau
„Architektūros
paminklai“
tęstinis leidinys, ėjęs 1970–1993 Vilniuje. Daugiau
„Architektūros riterio“
ordinas
Lietuvos architektų sąjungos apdovanojimas. Daugiau
Archyvaro garbės
ženklas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos apdovanojimas už ypatingus nuopelnus valstybės archyvų sistemai. Teikiamas nuo 2015. Daugiau
archyvas
įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, kuris kaupia, saugo, tvarko, registruoja, moksliškai tiria ir naudoja įvairius dokumentus; bet kokių institucijų ar asmenų veiklos dokumentų fondai; pastatai ar jų dalys, kuriose laikomi dokumentai. Daugiau
archyvistika
Lietuvoje
pagal 1997 patvirtintą mokslo sričių klasifikaciją priskiriama prie komunikacijos ir informacijos mokslų. Plėtojama nuo 19 a. antros pusės. Daugiau