Lituanistika

atkočiai
lietuvių drobių audėjai. Dažniausiai buvo miestiečiai ar nusigyvenę bajorai. Turėjo nuosavas audyklas. Daugiau
Atkočiai
kaimas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, Deltuvos seniūnijoje, 11 km į vakarus nuo Ukmergės. Daugiau
Atkočiškės
kaimas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, Vyžuonų seniūnijoje, prie Utenos šiaurės vakarinio pakraščio. Daugiau
„Atlas linguarum
Europae“
„Europos kalbų atlasas“, daugiatomis arealinės kalbotyros veikalas. Daugiau
atlojimas
senovės lietuvių bausmė šmeižikui. Daugiau
Atmata
Nemuno deltos šiaurinė šaka. Ilgis 13,2 kilometro. Daugiau
atminai
16 a. pirmo-trečio ketvirčio Lietuvos didžiojo kunigaikščio, 16 a.–17 a. pirmos pusės Lenkijos karaliaus nereguliari duoklė Krymo chanui. Daugiau
atminai
lietuvių paprotys atidirbti už linamynio talką arba talkinant kaimynams užsidirbti talkininkų savo linamyniui. Daugiau
atminai
mirusiųjų paminėjimas su gedulingomis maldomis ir vaišėmis. Daugiau
„Atmintis“
rezistencinio paveldo bendrija. Įkurta 1993 Kaune prie fondo Į laisvę. Daugiau
atmosferos fizika
Lietuvoje
Atmosferos fizikos tyrimus 1923 pradėjo Lietuvos universiteto mokslininkai Matematikos ir gamtos fakultete įkūrę Geofizikos kabinetą. Šiuo metu tyrimai daugiausia plėtojami Fizikos institute, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vilniaus universitete, Hidrometeorologijos tarnyboje. Daugiau
atodirbis
agrarinių santykių forma: valstiečiai už sklypus, nuomojamus iš žemvaldžio, už iš jo gautas paskolas, miško medžiagą, sėklą, ganyklą ar pievą savo inventoriumi įdirbdavo to žemvaldžio žemę. Daugiau
‘Atoliai’
baltųjų dobilų veislė, sukurta Lietuvoje. Daugiau
atraižos
Rusijos imperijos europinės dalies valstiečių naudotos žemės, per 1861 valstiečių reformą atitekusios dvarininkams. Daugiau
Atsargos karininkų
sąjunga
karininkų organizacija, 1924–1940 veikusi Kaune. Atkurta 1989. Daugiau