Lituanistika

Asta
Klimienė
lietuvių zooinžinierė. Daugiau
Asta
Krikščiūnaitė
lietuvių dainininkė (sopranas), pedagogė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (2011). Daugiau
Asta
Preidytė
lietuvių teatro aktorė. Daugiau
Asta
Prikockienė
lietuvių architektė. Daugiau
Asta
Pundzienė
lietuvių psichologė, edukologė. Mokslinių darbų svarbiausios kryptys: organizacijos plėtra ir pokyčių valdymas, aukštojo mokslo sistemos reforma, karjeros valdymas, žmogiškųjų išteklių plėtra. Daugiau
Asta
Savanevičienė
lietuvių vadybos teoretikė. Mokslinių darbų svarbiausios sritys: žmogiškųjų išteklių vadyba, komandinio darbo organizavimas, įmonių strateginis valdymas. Daugiau
Asta
Skaisgirytė
Lietuvos diplomatė. Daugiau
Asta
Šarkauskienė
lietuvių sporto mokslininkė. Daugiau
Asta
Valackienė
lietuvių sociologė. Tiria socialinių reiškinių identifikavimą, socialinių tyrimų metodologiją ir metodiką, krizių ir pokyčių vadybą, įmonių socialinę atsakomybę, korporacinę komunikaciją, lyčių sociologiją. Daugiau
Astikai
14 a. pabaigos–17 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė. Daugiau
Astravas
Biržų miesto dalis Širvėnos ežero šiauriniame krante, prie Apaščios upės. Daugiau
Astrida
Petraitytė
lietuvių rašytoja, publicistė. Daugiau
Astrida
Slavickienė
lietuvių ekonomistė. Nuo 1996 dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, 2005–2012 Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, nuo 2012 dekanė; profesorė (2012). Daugiau
Asveja
ežeras Molėtų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijoje. Ilgiausias Lietuvoje. Daugiau