Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Belvederis
kaimas Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, Seredžiaus seniūnijoje, Nemuno dešiniajame krante, apie 1 km į vakarus nuo Seredžiaus. Daugiau
ben Šlomo
Zalman Elijahu
Vilniaus Gaonas, 18 a. Lietuvos žydų mokslininkas. Daugiau
Bencionas
Cukermanas
20 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Bendoriai
kaimas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, Avižienių seniūnijoje, 3 km į šiaurę nuo Avižienių. Daugiau
„Bendras
darbas“
kooperacijos reikalams skirtas laikraštis, leistas 1928–1935 Kaune. Daugiau
Bendras demokratinis
pasipriešinimo sąjūdis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo organizacija. Veikė 1946–1949. Telkė visas pasipriešinimo jėgas ir jam vadovavo. 1949 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Sąjūdis pavadintas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, sudaryta nauja vadovybė. Daugiau
bendrasis
planas
šalies, apskrities ir savivaldybės arba gyvenvietės (miesto, miestelio, kaimo) teritorijos bendro plėtojimo ir specialiųjų planų koordinavimo priemonė Lietuvoje. Daugiau
„Bendrija“
lietuvių mėnesinis kooperacijos žurnalas, ėjęs 1911–1913 Vilniuje. Leido ir redagavo M. Sleževičius. Daugiau
„Bendrija“
leidykla, veikusi 1952–1959. Daugiau
„Bendrinė
kalba“
elektroninis mokslo žurnalas. Daugiau
bendroji statyba
Lietuvoje
Lietuvos teritorijoje statyba siejama su pirmųjų gyventojų atsiradimu (dešimtas–devintas tūkstantmetis prieš Kristų). Daugiau
Benediktas
Andruška
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas. Kankinys (2000). Jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje iniciatorius, Lietuvos jėzuitų provincijolas. Daugiau
Benediktas
Babrauskas
20 a. lietuvių literatūros kritikas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Aktyvus išeivijos veikėjas. Daugiau
Benediktas
Budrys
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Pedagogas, rašytojas, publicistas. Daugiau
Benediktas
Čėsna
šiluminės energetikos specialistas. Lietuvos mokslo premija (2006). Daugiau