Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
„Bibliografija“
bibliografijos, knygotyros teorijos, istorijos ir praktikos leidinys, leistas Vilniuje 1995–2011. Daugiau
bibliografija
Lietuvoje
Lietuvoje pirmosios bibliografinės priemonės (asmeniniai, dvarų, vienuolynų ir kitų bibliotekų katalogai) atsirado 16 amžiuje. Bibliografija susidomėta 19 a. pradžioje. 1803 Vilniaus universitete pradėtas skaityti bibliografijos kursas. Daugiau
Bibliografijos ir
knygotyros centras
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos padalinys 1992 03–2016 01. Daugiau
„Bibliografijos
žinios“
einamosios valstybinės bibliografijos žurnalas, ėjęs 1928–1943 Kaune. Buvo aprašomos Lietuvoje išleistos knygos (nuo 1927), lietuviškos knygos, išleistos ne Lietuvoje (nuo 1929), Lietuvos ir užsienio lietuvių periodika (nuo 1928), lituanika (nuo 1933), periodikos straipsniai ir recenzijos (nuo 1936). Daugiau
„Bibliografijos
žinios“
Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklės. Rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Daugiau
„Bibliografijos
žinios“
bibliografijos, knygotyros, katalogavimo teorijos, istorijos ir praktikos metinis leidinys, ėjęs 1993–1994. Daugiau
bibliotekininkystės mokslas
Lietuvoje
Lietuvoje bibliotekininkyste išsamiau susidomėta 19 amžiuje. 1931 įkurta Lietuvos bibliotekininkų draugija. Daugiau
„Bibliotekų
darbas“
bibliotekininkystės ir bibliografijos informacinis biuletenis, ėjęs 1949–1963 Kaune, 1963–1990 Vilniuje. 1991 pakeistas žurnalu Tarp knygų. Daugiau
„Bibliotheca
Baltica“
Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) kalbos, istorijos, literatūros ir meno paminklų leidinių serija, ėjusi 1993–1997. Daugiau
Bychovco
kronika
Lietuvos metraščių Plačiojo sąvado plačiausias variantas. Manoma, 16 a. 3 dešimtmetyje parašyta Vilniaus vyskupo Povilo Alšėniškio ar Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio kanclerio Alberto Goštauto iniciatyva. Daugiau
bičiulystė
feodalinio išnaudojimo forma, kilusi iš bičiulystės papročio. Daugiau
„Bičiulių
sąjunga“
nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1819–1822. Daugiau
Bielskiai
15 a.–17 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Rusijos kunigaikščių giminė. Gediminaičiai. Daugiau
Bijeikių
piliakalnis
piliakalnis Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, prie Bijeikių kaimo. Daugiau
Bijotai
kaimas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurę nuo Skaudvilės. Daugiau