Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
bobeliai
Lietuvos baudžiavos ir vėlesnių laikų (iki 1940) nuskurdusių kaimo žmonių tarpsluoksnis. Daugiau
Bogdan
Kobulov
Bogdanas Kobulovas, sovietinio saugumo veikėjas. Daugiau
Boguslavas
Gosievskis
16 a. antros pusės–17 a. pirmos pusės, Vilniaus vyskupo sufraganas Baltarusijai, politikos veikėjas. Daugiau
Boguslavas
Gruževskis
Lietuvos ekonomistas, sociologas. Nuo 2005 Darbo rinkos tyrimų instituto (iki 2014 Darbo ir socialinių tyrimų institutas), nuo 2020 Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius. Daugiau
Boguslavas
Radvila
17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas. Daugiau
Bogutiškės
piliakalnis
piliakalnis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, Cirkliškio seniūnijoje, Bogutiškės kaime. Daugiau
Boleslovas Adomas
Motuza‑Matuzevičius
20 a. lietuvių tapytojas, mozaikininkas, grafikas. Daugiau
Boleslovas
Balzukevičius
19–20 a. Lietuvos skulptorius. Daugiau
Boleslovas
Baranauskas
Lietuvos sovietinis veikėjas. 1940–1951 LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Daugiau
Boleslovas
Bekeris
20 a. inžinierius mechanikas. Daugiau
Boleslovas
Buika
19 a. pabaigos–20 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Boleslovas
Dluskis
1863–1864 sukilimo veikėjas, tapytojas. Daugiau
Boleslovas
Jakutis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Generalinio štabo pulkininkas (1927). Daugiau
Boleslovas Jonas
Masiulis
20 a. lietuvių visuomenės, politikos ir valstybės veikėjas. Teisininkas. 1936–1940 Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas. 1938 teisingumo ministras. 1938–1940 Valstybės Tarybos pirmininkas. Daugiau
Boleslovas
Juškevičius
20–21 a. lietuvių teatro aktorius, teatrologas. Daugiau