Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Boleslovas Kajetonas
Koliška
1863–1864 sukilimo Lietuvoje veikėjas. Daugiau
Boleslovas
Klova
20 a. lietuvių dailininkas monumentalistas. Daugiau
Boleslovas
Kriščiūnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas. Daugiau
Boleslovas
Martinėnas
20 a.–21 a. pradžios tekstilininkas. Daugiau
Boleslovas Mykolas
Ruseckas
19 a.–20 a. pradžios Lietuvos tapytojas. Daugiau
Boleslovas
Styra
20 a. fizikas. Branduolinės meteorologijos kūrėjas. Daugiau
Boleslovas
Užpolevičius
20 a. pirmos pusės lietuvių karo lakūnas. Daugiau
Boleslovas
Zabulionis
lietuvių architektas. LSSR valstybinės premijos laureatas (1976). Daugiau
Boleslovas
Zubrickas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas, pedagogas, muzikologas. Daugiau
Bolesława
Zdanowska
Boleslava Zdanovska, 20 a. fotografė, pedagogė. Daugiau
Bolius
Poškus
20 a.–21 a. pradžios lietuvių ekonomistas. 1966–1989 Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto direktorius. 1989–2003 dirbo Rusijoje. Daugiausia tyrinėjo žemės ūkio ekonomikos, agrarinių santykių problemas. Daugiau
Bona
Sforza
Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė. Iš Sforzų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo žmona, darė jam didelę įtaką. Paskutiniojo Jogailaičių dinastijos valdovo Žygimanto Augusto, Švedijos karalienės Kotrynos, Vengrijos karalienės Izabelės motina. Daugiau
bonas
Lietuvos iždo 1919 išleisto 4,5 % paskolos lakšto pavadinimas. Daugiau
Bonaventūra
Gailevičius
18 a. antros pusės–19 a. pradžios Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Bonaventūra Justinas
Pranaitis
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių kunigas, misionierius, visuomenės veikėjas. Daugiau