Lituanistika

Albinas
Stankus
20–21 a. gydytojas neuropatologas. Daugiau
Albinas
Šmulkštys
20–21 a. gydytojas, rašytojas, mecenatas. Birželio sukilimo dalyvis. Daugiau
Albinas
Tamaševičius
20 a. statybos inžinierius. Daugiau
Albinas
Tebėra
lietuvių miškininkas. Daugiau
Albinas
Urbonas
20 a. lietuvių agronomas sodininkas. Daugiau
Albinas
Vaičiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kultūros istorikas, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Albinas
Vaižmužis
Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas. Agronomas. Daugiau
Albinas
Varnagiris
20 a. lietuvių veterinarijos gydytojas. Daugiau
Albinas
Visockis
lietuvių istorikas, politologas. Daugiau
Albinas
Žukauskas
20 a. lietuvių rašytojas. Poezijos pavasario laureatas (1974). Daugiau
Albino Rimkos
premija
premija, skiriama už geriausius mokslinius darbus ekonomikos srityje. Įsteigta 1996. Daugiau
Albrechtas (Albertas)
Stanislovas Radvila
17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, publicistas. Daugiau
‘Aldas’
ankstyva žieminė obelų veislė, išvesta Lietuvoje. Daugiau
Aldona
14 a. pirmos pusės lietuvių kunigaikštytė, Lenkijos karalienė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino duktė, Lenkijos karaliaus Kazimiero III Didžiojo žmona. Daugiau
Aldona
Adomaitytė
lietuvių teatro aktorė, pedagogė. Daugiau