Lituanistika

Algė
Savickaitė
20–21 a. lietuvių teatro režisierė, pedagogė. Daugiau
Algidas
Basevičius
gydytojas radiologas. Daugiau
„Algimantas“
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo organizacija. Veikė 1945 11 01–1946 02 03 Kaune. Daugiau
Algimantas
Alekna
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas. Daugiau
Algimantas
Aleksandravičius
lietuvių fotografas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2003). Lietuvos nacionalinė premija (2011). Daugiau
Algimantas
Ambrazevičius
20 a.–21 a. pradžios šiluminės ir transporto energetikos inžinierius. Pirmasis Lietuvoje 1995 ėmėsi nagrinėti ateities transporto energetikos mokslines technines problemas, pateikė Vilniaus ir Klaipėdos miestų visuomeninio transporto ateities strategiją. Daugiau
Algimantas
Andreika
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Platino pogrindžio leidinius, dalyvavo Lietuvos laisvės lygos veikloje. Daugiau
Algimantas Antanas
Kubiliūnas
lietuvių kompozitorius, pedagogas. Daugiau
Algimantas Antanas
Kukšta
lietuvių lengvosios atletikos treneris, kūno kultūros ir sporto darbuotojas. Daugiau
Algimantas Antanas
Šurna
gydytojas odontologas ortopedas. Daugiau
Algimantas
Antanavičius
20–21 a. lietuvių vertėjas, vertęs iš baltarusių, rusų, ukrainiečių, vokiečių kalbų. Daugiau
Algimantas
Apanavičius
lietuvių kompozitorius. Daugiau
Algimantas
Apanavičius
televizijos garso režisierius. Daugiau kaip 30 dokumentinių ir vaidybinių filmų garso režisierius. Daugiau
Algimantas
Ažusienis
20 a.–21 a. pradžios astrofizikas. Daugiau