Lituanistika

Algimantas Mykolas
Stankevičius
20 a. lietuvių žurnalistas. 1982–89 agentūros ELTA direktorius. Išleido apybraižų knygą, poezijos rinktinę. Pagal jo tekstus kompozitoriai V. Klova, V. Kuprevičius, L. Povilaitis sukūrė dainų. Daugiau
Algimantas
Mikuta
lietuvių poetas, vertėjas. Poezijos pavasario (1979), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos (2011) laureatas. Daugiau
Algimantas
Mikutėnas
lietuvių kino operatorius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2020). Daugiau
Algimantas
Miškinis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas, kolekcininkas. Daugiau
Algimantas
Mituzas
20 a.–21 a. pradžios statybinių medžiagų technologas. Daugiau
Algimantas
Mockus
20–21 a. lietuvių kino operatorius. Daugiau
Algimantas
Nasvytis
vienas žymiausių 20 a. lietuvių architektų. Daugiau
Algimantas
Norvilas
lietuvių aktorius, režisierius, politikas. Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Algimantas Otonas
Narakas
20 a. gydytojas mikrochirurgas. Rankos ir periferinių nervų rekonstrukcinės chirurgijos vienas pradininkų Europoje. Daugiau
Algimantas
Pabijūnas
lietuvių žurnalistas, poetas. Daugiau
Algimantas
Patalauskas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas. Daugiau
Algimantas
Patamsis
lietuvių keramikas. Daugiau
Algimantas
Paulauskas
biologas ekologas, genetikas. Daugiau