Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Ona Skaistutė
Idzelevičienė
lietuvių šokėja, baletmeisterė. Daugiau
Ona
Skeivienė
20 a. lietuvių agronomė gėlininkė. Daugiau
Ona
Smilgienė
19–20 a. lietuvių tautosakos pateikėja. Pateikė daugiau kaip 400 dainų ir sutartinių, etnografinės medžiagos. Daugiau
Ona
Stulginskienė
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėja. Prezidento A. Stulginskio žmona. Daugiau
Ona
Tijūnėlienė
lietuvių edukologė. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: mokslinių tyrimų metodologija, ugdymo filosofija, mokytojų ugdymas, Lietuvos katalikiškoji edukologija, pedagogikos teorija ir istorija. Daugiau
Ona
Valiukevičiūtė
lietuvių popdainininkė, politikė. Daugiau
Ona
Vytautienė
Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Vytauto Didžiojo pirmoji žmona, Maskvos didžiosios kunigaikštienės Sofijos Vytautaitės motina. Daugiau
Ona
Vitkauskaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Ona
Voverienė-Brazauskaitė
lietuvių bibliografė ir edukologė. Daugiau
Ona Žiedūnė
Zaveckienė
lietuvių knygotyrininkė, bibliografė. Dalyvavo kuriant automatizuotą slapyvardžių duomenų bazę. Daugiau
Onė
Baliukonytė
20–21 a. lietuvių poetė. Poezijos pavasario (1983), Lietuvos nacionalinės premijos (2004) laureatė. Daugiau
Onytė
Zdanavičiūtė
lietuvių geologė. Veiklos sritys – Baltijos sineklizės kambro, ordoviko ir silūro uolienų organinių medžiagų ir naftos cheminės sudėties, kilmės bei telkinių formavimosi dėsningumų tyrimai. Daugiau
Onuškis
miestelis Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, 30 km į pietvakarius nuo Trakų. Daugiau
Onuškis
kaimas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, Juodupės seniūnijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Juodupės. Daugiau
Onutė
Narbutaitė
lietuvių kompozitorė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1997). Daugiau