Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Ona
Monkevičienė
lietuvių edukologė, psichologė. Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: pedagogika ir didaktika, vaikų ugdymo pedagoginės strategijos, ugdymo ir studijų turinys, pedagogų rengimas, mentorystė, švietimo reformos, raidos psichologija, emocinių ir elgesio problemų ankstyvoji prevencija. Daugiau
Ona
Narbutienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių muzikologė, pedagogė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1999). Daugiau
Ona
Pajedaitė
20–21 a. lietuvių pedagogė, fotografė. Daugiau
Ona
Pečiulienė
hidrobiologė. Mokslinio darbo svarbiausia sritis – ežerų ir Kauno marių zooplanktono rūšių išaiškinimas, jų gausa, biomasė, dinamika, reikšmė žuvų mitybai. Daugiau
Ona
Petkevičiūtė
lietuvių keramikė. Daugiau
Ona
Pleirytė-Vaidilutė
19–20 a. lietuvių rašytoja. Daugiau
Ona
Rymaitė
19–20 a. lietuvių teatro aktorė. Daugiau
Ona
Römerienė
20 a. lenkų ir lietuvių tapytoja. Daugiau
Ona
Simanavičienė
lietuvių agronomė. Daugiau
Ona Skaistutė
Idzelevičienė
lietuvių šokėja, baletmeisterė. Daugiau
Ona
Skeivienė
20 a. lietuvių agronomė gėlininkė. Daugiau
Ona
Smilgienė
19–20 a. lietuvių tautosakos pateikėja. Pateikė daugiau kaip 400 dainų ir sutartinių, etnografinės medžiagos. Daugiau
Ona
Tijūnėlienė
lietuvių edukologė. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: mokslinių tyrimų metodologija, ugdymo filosofija, mokytojų ugdymas, Lietuvos katalikiškoji edukologija, pedagogikos teorija ir istorija. Daugiau