Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
reabilitacija
neteisėtai represuotų politinių kalinių arba tremtinių pilietinių teisių atkūrimas. Daugiau
Rečionys
kaimas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, Vidiškių seniūnijoje. Daugiau
Reda
Griškaitė
lietuvių istorikė. Pagrindinės tyrimų sritys: Lietuvos švietimo, mokslo ir kultūros raida, institucijos, Lietuvos provincijos intelektualų grupės formavimasis ir raida 18 a. pabaigoje–19 a. 7 dešimtmetyje, Lietuvos romantinė istoriografija. Daugiau
redelė
didelis skrynios formos rėtis, pintinė grūdams iš nukultų javų pelų, šiaudgalių, sėmenims iš iškultų linų galvenų išsijoti. Daugiau
referendoriaus
teismas
16–18 a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijoje atskirai veikusi institucija. Daugiau
referendorius
dvasinis ir pasaulietinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnas, referendoriaus teismo teisėjas. Daugiau
Regimantas
Adomaitis
20–21 a. lietuvių aktorius. Lietuvos nacionalinė premija (2014). Daugiau
Regimantas Adomas
Šleinys
lietuvių miškininkas, dirvožemininkas. Daugiau
Regimantas Donatas
Pilkauskas
lietuvių kraštovaizdžio architektas. Daugiau
Regimantas
Gudelis
lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
Regimantas
Midvikis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių skulptorius. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1994). Daugiau
Regimantas
Tamošaitis
lietuvių literatūrologas, eseistas. Daugiau
regimentas
17–18 a. Vakarų Europos kariuomenių (ir Abiejų Tautų Respublikos) karinis vienetas. Daugiau
regimentorius
17–18 a. Abiejų Tautų Respublikos kariuomenės etmono pavaduotojas arba didesnio karinio junginio vadas. Daugiau