Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Zenonas
Dabkevičius
lietuvių agronomas fitopatologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Lietuvos mokslo premija (2008). Daugiau
Zenonas
Elėjietis
5 a. prieš Kristų graikų filosofas ir matematikas. Elėjos mokyklos atstovas. Sukūrė daug aporijų, kuriomis siekė parodyti, kad jusliškai patiriamo pasaulio atributai, perkelti į pasaulio, suvokiamo racionaliu mąstymu, sritį, sukelia prieštaravimų. Daugiau
Zenonas
Gerulaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Divizijos generolas (1937). Daugiau
Zenonas
Ivinskis
20 a. lietuvių istorikas. Lietuvių katalikų mokslo ir Lietuvos mokslų akademijų narys. Jo veikalas Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties iki 20 a. pabaigos buvo brandžiausias bendrasis Lietuvos istorijos iki 1430 kursas. Daugiau
Zenonas
Jasaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tigro rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Zenonas
Jonušas
20 a. lietuvių dirigentas, fagotininkas. Daugiau
Zenonas
Juknevičius
Lietuvos politikas. Kovo 11 Akto signataras. Teisininkas. Daugiau
Zenonas
Jusys
chemikas. Lietuvos mokslo premija (2000). Daugiau
Zenonas
Kitijietis
4–3 a. prieš Kristų graikų filosofas. Stoicizmo pradininkas. Pasaulį laikė gyvu ir protingu organizmu, kurio raidą nusako kosminės būtinybės dėsniai, žmogaus protą – kosminio proto atvaizdu ir integralia dalimi. Daugiau
Zenonas
Kubaitis
inžinierius mechanikas. Daugiau
Zenonas
Kulys
Lietuvos karo veikėjas. 1994–1998 Lietuvos karo akademijos rektorius, 1998–2000 viršininkas. Daugiau
Zenonas
Mačionis
20 a.–21 a. pradžios chemikas. Vilniaus universiteto Chemijos fakultete įkūrė muziejų (1979). Daug prisidėjo prie chemijos lietuvių terminijos norminimo. Daugiau
Zenonas
Namavičius
20 a.–21 a. lietuvių teisininkas, teisėtyrininkas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą. Daugiau
Zenonas
Nomeika
20 a. lietuvių vargonininkas virtuozas, pianistas. Daugiau
Zenonas
Norkus
lietuvių filosofas, sociologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Tiria istorijos ir socialinių mokslų filosofiją, lyginamąją istorijos sociologiją, racionalaus pasirinkimo teoriją, M. Weberio socialinę teoriją. Lietuvos mokslo premija (2009). Daugiau