Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Zeev
Rechter
Zevas Rechteris, 20 a. Izraelio architektas. Daugiau
Zeferinas
Juknevičius
20 a. Argentinos lietuvių veikėjas. Daugiau
Zellig Sabbetai
Harris
Zeligas Sabetajus Harisas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas. Daugiau
Zendai
18 a. Persijos (Irano) valdovų dinastija. Daugiau
Zenė
Sadauskaitė
lietuvių poetė, mokytoja. Daugiau
Zenius
Šileris
20–21 a. lietuvių mokytojas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. Sudarė P. Vaičaičio Raštus (1986). Daugiau
Zenobija
Palmyros karalienė (267–272). Paskelbė Palmyros nepriklausomybę, bet buvo nugalėta imperatoriaus Aureliano. Daugiau
Zenón de
la Ensenada
Senonas de la Ensenada, 18 a. Ispanijos valstybės veikėjas. 1737–1754 karo, 1743–1754 jūrų ir finansų (faktiškai pirmasis) ministras. Daugiau
Zenon
Klemensiewicz
Zenonas Klemensevičius, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio lenkų kalbininkas. Daugiau
Zenona Ona
Atkočiūnienė
lietuvių informacijos teoretikė. Mokslinių tyrimų pagrindinės sritys: informacijos, informacijos išteklių, žinių vadyba, strateginė informacijos ir žinių vadyba, informacijos paslaugų rinkodara. Daugiau
Zenonas
Rytų Romos imperatorius (474–475 ir 476–491). Daugiau
Zenonas
Bačelis
20 a. lietuvių inžinierius, Brazilijos lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Zenonas
Bajoriūnas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių pedagogas, psichologas. Parašė vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams. Daugiau
Zenonas
Blynas
Lietuvos antinacinio pasipriešinimo veikėjas. 1942 įsitraukė į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos veiklą. Daugiau
Zenonas
Butkus
istorikas. Tyrinėja 20 a. Baltijos šalių tarptautinę padėtį ir užsienio politiką, diplomatijos istoriją, Baltijos šalių istoriografiją. Daugiau