Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Gordon Buell
Ford
Gordonas Bjulis Fordas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kalbininkas. Daugiau
Gordon
Bunshaft
Gordonas Banšaftas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų architektas. Internacionalinio stiliaus atstovas. Pritzkerio architektūros premijos laureatas (1988). Daugiau
Gordon
Matta-Clark
Gordonas Mata-Klarkas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų dailininkas. Daugiau
Gordon Willard
Allport
Gordonas Vilardas Olportas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas. Daugiau
Gore
Vidal
Goras Vidalis, 20–21 a. Jungtinių Amerikos Valstijų rašytojas. Daugiau
Gorgijas
5–4 a. prieš Kristų graikų filosofas sofistas, retorius. Nagrinėjo būties apibrėžimo, suvokimo, galimybės per kalbą išreikšti pasaulį ir kitus klausimus. Daugiau
Gorgonius
Ageison
Gorgonijus Ageisonas, 17 a. katalikų kunigas. Daugiau
Gormas
Senasis
Danijos karalius (10 a. pirma pusė). Daugiau
Goswin von
Hericke
Gosvinas fon Hėrikė, Livonijos ordino magistras (1345–1359). Daugiau
Goštautas
14 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo veikėjas. Daugiau
Gotardas Jonas
Tyzenhauzas
17 a. Abiejų Tautų Respublikos bažnytinis veikėjas, Smolensko vyskupas (nuo 1668). Daugiau
Gotartas
13 a. lietuvių kunigaikštis. Daugiau
Gotfrydas
Ostermejeris
18 a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas. Daugiau
Gotlibas
Kislingas
19 a. Lietuvos grafikas. Daugiau
Gottfried August
Bürger
Gotfrydas Augustas Biurgeris, 18 a. vokiečių rašytojas. Audros ir veržimosi atstovas, vokiečių literatūrinės baladės pradininkas. Daugiau