Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Pol
Bury
Polis Biuri, 20 a.–21 a. pradžios Belgijos ir Prancūzijos skulptorius. Daugiau
Pol
Pot
Pol Potas, Kambodžos politikas, vienas Raudonųjų khmerų vadovų. 1975–1979 ministras pirmininkas, faktinis valstybės vadovas. Įgyvendino bene radikaliausią 20 a. totalitarinį režimą. Daugiau
Pol
Swings
Polis Svingsas, 20 a. belgų astronomas ir astrofizikas. Paskelbė kometų spiečių atlasą (1956). Daugiau
Pola
Gojawiczynska
Polia Gojavičynska, 19–20 a. lenkų rašytoja. Daugiau
Pola
Negri
Pola Negri, 19–20 a. lenkų, Jungtinių Amerikos Valstijų ir vokiečių kino aktorė. Daugiau
Polibijas
helenistinio laikotarpio žymiausias graikų istorikas. Iš tradicijos Polibijui priskiriamų kūrinių iš dalies išliko tik Visuotinė istorija (pirmosios penkios knygos, kitų tik fragmentai). Sukūrė savitą istoriografijos kanoną: pragmatinės istoriografijos sąvoką, pabrėžė visuotinės istorijos pranašumą prieš kitus istoriografijos žanrus. Daugiau
Polidoras
graikų mitologijoje – Trojos karaliaus Priamo ir Laotojės sūnus, žuvęs nuo Achilo rankos. Daugiau
Polignotas
5 a. prieš Kristų senovės graikų vazų tapytojas. Daugiau
Polykarp
Kusch
Polikarpas Kušas, 20 a. JAV fizikas. Nobelio premija (1955). Daugiau
Polikarpas
Girštautas
Lietuvos chirurgas, kartografas. Išleido Žemaičių vyskupijos (M. Valančiaus užsakymu, 1855) ir Mogiliavo arkivyskupijos (1855) žemėlapius. Daugiau
Polikarpas
Joteika
19 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Polikarpas
Smirnietis
2 a. krikščionių šventasis, Bažnyčios Tėvas. Buvo sudegintas už tai, kad atsisakė vykdyti Romos prokonsulo reikalavimą prakeikti Jėzų Kristų. Daugiau
Polikarpe
Kakabadze
Polikarpė Kakabadzė, 20 a. gruzinų dramaturgas. Pjesėse vyrauja buitinis konkretumas; būdinga gyvi dialogai, natūrali kalba, tautosakos motyvai. Daugiau
Polikleitas
5 a. prieš Kristų graikų dailės teoretikas, skulptorius. Daugiau
Polikratas
Samo salos tironas (apie 538–522 pr. Kr.). Daugiau