Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Prabhupada
Tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijos (ISKCON) įkūrėjas ir dvasinis vadovas. Daugiau
Praksitelis
4 a. prieš Kristų graikų skulptorius. Daugiau
Pramoedya Ananta
Toer
Pramudja Ananta Turas, 20 a. Indonezijos rašytojas. Kūriniuose plėtojamos pacifistinės, nacionalinės idėjos, ginamos žmogaus teisės. Daugiau
Pranab
Mukherdži
Pranabas Mukherdžis, Indijos politikas. 2012–2017 Indijos prezidentas. Daugiau
Pranas
Aksamitas
Lietuvos komunistų partijos veikėjas, sovietinis propagandistas. Daugiau
Pranas
Aleknavičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių žemėtvarkos inžinierius. Daugiau
Pranas Algimantas
Markevičius
lietuvių ekonomistas, pedagogas. 1976–1983 Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Pramonės ekonomikos katedros vedėjas. Mokslinių tyrimų sritis – žemės ūkio verslo formos ir verslumas. Daugiau
Pranas
Alšėnas
20 a. lietuvių žurnalistas. Vienas savaitraščio Tėviškės žiburiai steigėjų ir darbuotojų. Daugiau
Pranas
Ancevičius
20 a. Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas, teisininkas. 1941 vienas Lietuvių aktyvistų fronto kūrėjų. Daugiau
Pranas
Augustaitis
19–20 a. lietuvių literatūrologas. 1940–41 Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Daugiau
Pranas
Baltrėnas
20 a.–21 a. pradžios inžinierius aplinkosaugininkas. Lietuvos mokslo premija (1994). Daugiau
Pranas
Baltrušaitis
gydytojas chirurgas. Daugiau
Pranas
Bieliauskas
20 a. lietuvių kunigas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas steigėjų (1914). Daugiau
Pranas
Bieliauskas
lietuvių vertėjas, redaktorius. Verčia iš prancūzų, ispanų, italų kalbų. Šv. Jeronimo premijos (2005), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos (2020) laureatas. Daugiau
Pranas
Bizokas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1926). Daugiau