Religija. Mitologija

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
soboras
stačiatikių svarbiausia bažnyčia (cerkvė), sakralinio pastato tipas. Daugiau
„Socialinė
evangelija“
protestantų religinis socialinis judėjimas. Kilo 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje Šiaurės Amerikoje. Daugiau
socinizmas
racionalistinė reformacijos kryptis, skelbusi antitrinitarizmo idėjas. Kilo 17 a. pradžioje Abiejų Tautų Respublikoje. Daugiau
sodalicijos
jėzuitų Švč. Mergelės Marijos garbei įsteigtos, vadovaujamos ir išlaikomos pasauliečių religinės brolijos. Daugiau
Sodoma ir
Gomora
Biblijoje (Senajame Testamente) minimi legendiniai miestai Jordano lygumoje. Daugiau
Sofonijo
knyga
hebrajų Biblijoje ir krikščionių Senajame Testamente – viena Pranašų knygų. Daugiau
solėja
stačiatikių cerkvės centrinėje dalyje priešais presbiterijos užtvarą ar ikonostasą esanti iškilusi (dažniausiai ant vieno ar kelių laiptelių) vieta. Daugiau
„Soter“
religijos mokslo žurnalas, ėjęs 1924–1939, atkurtas 1999 Kaune. Daugiau