Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Ona
Lukauskaitė‑Poškienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėja. Daugiau
Ona
Lukoševičienė
20 a.–21 a. pradžios inžinierė mechanikė, automobilių transporto specialistė. Daugiau
Ona
Maksimaitienė
20 a. lietuvių istorikė, pedagogė. Monografijos Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m. (1969) autorė. Daugiau
Ona
Miciūtė
20 a. lietuvių poetė, vertėja. Daugiau
Ona
Mikulskienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kanklininkė, pedagogė, kanklių orkestrų vadovė, visuomenės veikėja. Daugiau
Ona
Monkevičienė
lietuvių edukologė, psichologė. Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: pedagogika ir didaktika, vaikų ugdymo pedagoginės strategijos, ugdymo ir studijų turinys, pedagogų rengimas, mentorystė, švietimo reformos, raidos psichologija, emocinių ir elgesio problemų ankstyvoji prevencija. Daugiau
Ona
Narbutienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių muzikologė, pedagogė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1999). Daugiau
Ona
Pajedaitė
20–21 a. lietuvių pedagogė, fotografė. Daugiau
Ona
Pečiulienė
20–21 a. hidrobiologė. Daugiau
Ona
Petkevičiūtė
lietuvių keramikė. Daugiau
Ona
Pleirytė-Vaidilutė
19–20 a. lietuvių rašytoja. Daugiau
Ona
Rymaitė
19–20 a. lietuvių teatro aktorė. Daugiau
Ona
Römerienė
20 a. lenkų ir lietuvių tapytoja. Daugiau