Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Ignas
Adamkavičius
20 a. Lietuvos karo veikėjas, vienas pirmųjų Lietuvos karo lakūnų. Daugiau
Ignas
Albavičius
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų kunigas. Daugiau
Ignas Algimantas
Rutkauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Gedimino tėvūnijos, Ąžuolo tėvūnijos vadas. Daugiau
Ignas
Balčiūnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių veterinarijos gydytojas mikrobiologas. Daugiau
Ignas
Bitaitis
lietuvių knygnešys, poetas. Varpininkas. Daugiau
Ignas
Budrys
20 a. lietuvių akvarelininkas. Daugiau
Ignas
Bujakas
Lietuvos gydytojas higienistas ir epidemiologas. Daugiau
Ignas
Česaitis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, teologas. Daugiau
Ignas
Danilavičius
19 a. Lietuvos teisės istorikas. Tyrė senosios Lietuvos teisės šaltinius, daugiausia Lietuvos Statutą. Daugiau
Ignas Egidijus
Talmantas
20–21 a. lietuvių keramikas. Daugiau
Ignas
Gaška
20 a. lietuvių komunistų veikėjas. Daugiau
Ignas
Jablonskis
20 a. lietuvių inžinierius, kraštotyrininkas, muziejininkas. Tyrinėjo archeologinius paminklus, liaudies architektūrą, jo pastangomis buvo surasta ir paskelbta valstybės saugomais daugiau kaip 60 archeologijos ir architektūros paminklų. Daugiau
Ignas
Jonynas
20 a. lietuvių istorikas, diplomatas. Daug prisidėjo ugdant naują lietuvių istorikų kartą. Daugiau
Ignas
Jonynas
lietuvių režisierius. Daugiau
Ignas Kęstutis
Skrupskelis
lietuvių filosofas. Tyrinėja JAV filosofiją (pragmatizmą, idealizmą), prieškario Lietuvos intelektinį ir kultūrinį gyvenimą, spaudos istoriją. W. Jameso raštų ir laiškų vienas rengėjų ir redaktorių. Daugiau