Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
Gvinėjos partijos ir
profesinės sąjungos
Gvinėjos svarbiausios politinės partijos: Gvinėjos liaudies susivienijimas, Gvinėjos demokratinių jėgų sąjunga, Respublikinių jėgų sąjunga. Svarbiausi profesinių sąjungų susivienijimai – Gvinėjos nacionalinė dirbančiųjų konfederacija, Gvinėjos jungtinė dirbančiųjų profesinė sąjunga. Daugiau