Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
ABC
kariuomenė
Vokietijos kariniai daliniai, skirti saugoti kariuomenę nuo branduolinio (atominio), biologinio ir cheminio ginklo poveikio. Daugiau
abdikacija
formalus valstybės vadovo, dažniausiai monarcho, atsisakymas valdžios, pareigų arba laipsnio ir su tuo susijusių teisių. Daugiau
Abiejų Tautų
tarpusavio įžadas
1791 10 20 Varšuvoje pasirašytas ir Stanislovo Augusto Poniatovskio vardu paskelbtas dvišalis susitarimas dėl LDK statuso Abiejų Tautų Respublikoje. Daugiau
abolicionizmas
judėjimas, siekiantis sušvelninti arba pakeisti kriminalines bausmes civilinėmis alternatyvomis. Daugiau
absoliutizmas
monarchinė valstybės valdymo forma. Daugiau
administracija
valstybinės valdžios institucijai pavaldi ir jos reikalus tvarkanti tarnyba. Daugiau
administracija
kai kuriose prezidentinėse respublikose valstybės vadovo kabineto pavadinimas. Daugiau
administracinė
atsakomybė
teisinės atsakomybės rūšis, taikoma administracinio proceso teisės normų nustatyta tvarka administracinius nusižengimus padariusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, skiriant jiems įstatymų numatytas administracines nuobaudas, kitas poveikio priemones, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę tvarką. Daugiau