Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
administracija
valstybinės valdžios institucijai pavaldi ir jos reikalus tvarkanti tarnyba. Daugiau
administracija
kai kuriose prezidentinėse respublikose valstybės vadovo kabineto pavadinimas. Daugiau
administracinė
atsakomybė
teisinės atsakomybės rūšis, taikoma administracinio proceso teisės normų nustatyta tvarka administracinius nusižengimus padariusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, skiriant jiems įstatymų numatytas administracines nuobaudas, kitas poveikio priemones, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę tvarką. Daugiau
administracinė
jurisdikcija
bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas administracinių įstaigų (ne teismų) kompetencijai, visuma. Daugiau
administracinė
jurisdikcija
norminiais aktais nustatyta valstybės valdymo institucijų ir pareigūnų veikla sprendžiant administracines bylas ir administracine tvarka (nesikreipiant į teismą) taikant atitinkamas teisines sankcijas. Daugiau
administracinė
justicija
administracinių teisinių ginčų nagrinėjimas teismine tvarka. Daugiau
administracinė
nuobauda
administracinės prievartos priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims. Daugiau
administracinė
prievarta
valstybės prievartos rūšis, įstatymo nustatyta teisinio poveikio priemonių, skirtų saugoti ir ginti teisės reguliuojamus visuomeninius santykius, sistema. Daugiau