Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
WE
WI
Weimaro
konstitucija
Veimaro konstitucija, Vokietijos konstitucija, parengta ir 1919 07 31 priimta Weimaro steigiamojo susirinkimo. Įsigaliojo 1919 08 11 ir teisiškai įtvirtino demokratinę respubliką. Galiojo iki 1933. Daugiau
Westminsterio
statutas
1931 Didžiosios Britanijos Parlamento aktas, kuris nustatė dominijų teisinį statusą ir santykius su metropolija. Įteisino 1926 ir 1930 imperijos konferencijų sprendimus. Daugiau
Wislicos ir
Petrakavo statutai
pirmieji rašytiniai Lenkijos teisynai. Išleisti 1356–1362. Įtvirtino Lenkijos visuomenės luominį suskirstymą, įvedė bendrą teismų sistemą, unifikavo feodalinės nuosavybės teisę, reglamentavo valstiečių pasitraukimo nuo žemės sąlygas, panaikino mirusiosios rankos teisę. Daugiau