Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
OAPEC
regioninė tarpvyriausybinė organizacija. Būstinė Kuveito mieste. Nare gali tapti bet kuri naftą eksportuojanti arabų šalis, kurioje nafta yra valstybės įplaukų vienas svarbiausių šaltinių. Daugiau
ochlokratija
valstybės valdymo forma, kai valstybės sprendimus lemia minios nuotaikos. Dažniausiai taikoma per istorijos lūžius, nuvertus senąjį režimą, kol įsitvirtina naujoji valdžia. Daugiau
Odelstingas
1814−2009 Norvegijos parlamento žemieji rūmai. Daugiau
okupacija
tarptautinėje teisėje – teritorijos, kuri iki tol nepriklausė jokiai valstybei, užėmimas. 21 a. okupacija kaip teritorijos įgijimo būdas beveik neįmanomas, nes visi Žemės sausumos plotai formaliai yra padalyti. Daugiau
okupacija
faktinis laikinas kitos valstybės teritorijos (jos dalies) užėmimas ginkluotosiomis pajėgomis ir veiksmingas kontroliavimas. Skiriama karinė, taiki, pusiau karinė, transformacinė okupacija. Daugiau
okupacinis
režimas
tarptautinėje teisėje – okupuojančios valstybės pareigas ir teises okupacijos laikotarpiu numatančios teisės normos. Okupantas okupuotoje teritorijoje turi garantuoti kiek įmanoma normalų tomis sąlygomis ten esančių asmenų gyvenimą. Daugiau
Oleg
Marinič
Olegas Mariničius, 20 a.–21 a. pradžios Lietuvos karo veikėjas. 2008–2010 Karinių jūrų pajėgų vadas. Daugiau
Olerono
ritiniai
pirmasis Europos Atlanto vandenyno pakrantėje išleistas jūrų įstatymų sąvadas. Manoma, Eleonoros Akvitanietės nurodymu apie 1160 sudarytas Olérono saloje. Daugiau