Valstybė

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
„Habeas Corpus
Act“
vienas pirmųjų pagrindinių Didžiosios Britanijos konstitucinių įstatymų. 1679 priėmė Anglijos Parlamentas. Supaprastino teismo įsakymo, reikalaujančio pristatyti į teismą suimtąjį, gavimo procedūrą. Daugiau
Hagos
konvencija
pirmasis tarptautinis susitarimas dėl kultūros vertybių specialios apsaugos ginkluoto konflikto metu. Daugiau
Hagos
konvencijos
siaurąja prasme – Hagos taikos konferencijose 1899 ir 1907 priimtos konvencijos ir deklaracijos, plačiąja – tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės ginkluoto konflikto teisės sutartys ir kiti dokumentai, reglamentuojantys ginkluotos kovos vedimo būdus bei priemones. Daugiau
Hagos taikos
konferencijos
pirmosios pasaulinio lygio diplomatinės konferencijos, padėjusios pagrindus tarptautinei diplomatijai, tarptautinės teisės kodifikavimui ir Tautų Sąjungos, Jungtinių Tautų formavimuisi. Daugiau
Haičio ginkluotosios
pajėgos
komplektuojamos iš savanorių. Vyriausiasis vadas – prezidentas. Daugiau
Haičio konstitucinė
santvarka
galioja 1987 konstitucija. Aukščiausiosios valdžios institucijos yra prezidentas, dvejų rūmų parlamentas – Nacionalinis Susirinkimas, kurį sudaro Senatas ir Deputatų Rūmai, Ministrų kabinetas. Veikia Aukščiausiasis Teismas, kiti teismai. Nacionalinė šventė – sausio 1 – Nepriklausomybės diena. Daugiau
Haičio partijos
ir profsąjungos
Haičio svarbiausios politinės partijos: Haitiečių skustagalvių partija, Patriotinė vienybė, Haitis veikime, Kovojančios liaudies organizacija. Svarbiausi profsąjungų susivienijimai: Haičio darbininkų konfederacija, Haičio profsąjungų koordinacija. Daugiau
Hamurapio
įstatymas
senovės Babilono teisynas, sudarytas apie 1750 prieš Kristų, karaliaus Hamurapio valdymo pabaigoje. 1901–1902 tekstą surado prancūzų archeologų ekspedicija Sūzuose (dabar Irane). Reguliavo socialinę ir ekonominę gyvenimo sritį, įtvirtino visuomeninę santvarką. Daugiau