Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
spaustuvė
poligrafijos įmonė, spausdinanti knygas, periodinius leidinius ir kitus spaudinius. Daugiau
„Spindulys“
1928–2009 Kaune veikusi viena didžiausių Lietuvos spaustuvių. Kontrolinį akcijų paketą turėjo LR vyriausybė. Spausdino laikraščius, žurnalus, grožinę, teisinę literatūrą (ir daugumą LR reprezentacinių leidinių), vadovėlius, vertybinius popierius, pašto ženklus ir kita. Daugiau
„Spindulys“
JAV lietuvių savaitraštis, leistas 1904–1907 Brukline. Daugiau
„Spindulys“
katalikų dvisavaitis iliustruotas žurnalas, 1909–1915 ėjęs Seinuose. Daugiau
Springerio
bendrovė
poligrafijos, leidybos ir elektroninės žiniasklaidos tarptautinė bendrovė. Būstinė Berlyne. Įkurta 1946. Daugiau
Stasio Lozoraičio premija „Kelyje
į Vilties Prezidento Lietuvą“
Lietuvos žurnalistų draugijos 1998 metais įsteigta premija. Daugiau
Stasys
Arnašius
20–21 a. lietuvių žurnalistas. Sukūrė televizijos filmų apie lietuvių išeivių gyvenimą. Išleido atsiminimų. Daugiau
Stasys
Butkus
20 a. lietuvių žurnalistas. Lietuvos kariuomenės savanoris (nuo 1918 12 13), oficialiai pripažintas pirmuoju savanoriu eiliniu. 1920–1940 (Kaune), 1941–1944 (Vilniuje), 1950–1952 ir nuo 1954 (Niujorke) dirbo žurnalo Karys redakcijoje. Daugiau