Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Laisvoji
Lietuva“
lietuvių išeivijos leidinys, ėjęs 1946–1996. Iki 1950 leistas Memmingene, iki 1952 Toronte, nuo 1953 Čikagoje. Daugiau
„Laisvoji
Lietuva“
Lituania Libre, Urugvajaus lietuvių mėnesinis kultūros žurnalas, ėjęs 1944–1951 Montevidėjuje. Daugiau
„Laisvoji
mintis“
JAV lietuvių laisvamanių kultūros, mokslo populiarinimo mėnesinis žurnalas. 1910–1914 ėjo Scrantone, 1914–1915 – Čikagoje. Įsteigė ir redagavo J. Šliūpas. Daugiau
„Laisvoji
mintis“
Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos laikraštis, ėjęs 1933–1941 Kaune. Daugiau
Laisvosios Europos radijas
/ Laisvės radijas
Radio Free Europe / Radio Liberty, JAV Kongreso finansuojama žiniasklaidos bendrovė. Daugiau
Laisvosios Lietuvos
radijas
per nacių okupaciją (1941–1944) Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pogrindinis kilnojamasis radiofoninis siųstuvas Kaune. Daugiau
„Laiškai
lietuviams“
religinės ir tautinės kultūros mėnesinis iliustruotas žurnalas, 1950–2000 lietuvių jėzuitų leistas Čikagoje. Daugiau
„Laivas“
religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, ėjęs 1921–1990 Čikagoje. 1934–1965 ėjo pavadinimu Kristaus Karaliaus laivas. Daugiau