Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Valančiukas“
laikraštis moksleiviams, 1992–2002 ėjęs Vilniuje. Daugiau
Valdas
Vasiliauskas
lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas, politikas. 1998 įkūrė savaitinį žurnalą Ekstra, iki 2007 jo vyriausiasis redaktorius. 2007–12 bendrovės Lietuvos žinios generalinis direktorius ir laikraščio vyriausiasis redaktorius. 2012–16 Seimo narys. Daugiau
Valentinas
Gustainis
20 a. lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. 1922 korporacijos Neo-Lithuania vienas steigėjų. 1928–32 Lietuvos aido redaktorius. 1939–40 Eltos direktorius. Daugiau
Valstybės
radiofonas
įstaiga, 1926 06 12–1940 rengusi radijo programas Kaune. Nuo 1926 turėjo savo orkestrą. Nuo 1927 transliuoti radijo spektakliai. Transliuotos šv. Mišios, Lietuvos gyvenimo svarbiausi įvykiai, operos, žymių dainininkų ir muzikantų koncertai. Daugiau
Valstybės
spaustuvė
1918–28 veikė Kaune. Spausdino laikraščius Lietuva, Lietuvos aidas, Ūkininko patarėjas, žurnalus Lietuvos ūkis, Moteris, Technika, knygas, žemėlapius, valstybinius dokumentus. Daugiau
„Valstybės
žinios“
oficialus leidinys, ėjęs 1993–2013 Vilniuje. Skelbė svarbiausius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Daugiau
„Valstybės
žinios“
LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir LSSR Ministrų Tarybos laikraštis, įsteigtas 1989. Daugiau
Valstybinė
leidykla
knygų leidimo įstaiga, 1941–44 veikusi Kaune. Dirbo daugiau kaip 650 darbuotojų. Iki 1943 išleido apie 150 knygų. Daugiau