Biblijos vertėjai lietuviai

A
B
Č
J
S
Algirdas
Jurėnas
20 a.–21 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teologas, filosofas, evangelikų kunigas, Biblijos vertėjas. Daugiau
Antanas Leonardas
Rubšys
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, teologas, Biblijos tyrinėtojas ir vertėjas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1961), Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1995). Daugiau
Baltramiejus
Vilentas
16 a. lietuvių vertėjas, giesmių eiliuotojas. Daugiau
Česlovas
Kavaliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas. Daugiau
Jonas
Bretkūnas
16–17 a. lietuvių raštijos veikėjas. 1579–90 pirmasis į lietuvių kalbą išvertė visą Bibliją. Daugiau
Juozapas Arnulfas
Giedraitis
vyskupas, 18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės lietuvių raštijos veikėjas. Daugiau
Juozapas Jonas
Skvireckas
Kauno arkivyskupas metropolitas (paskirtas 1926 04 05), vienas žymiausių 20 a. Biblijos vertėjų į lietuvių kalbą. Daugiau
Samuelis Boguslavas
Chylinskis
Chylinskas, 17 a. Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą. Daugiau