Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Algirdas
Ališauskas
surdopedagogas, surdopsichologas, socialinių mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Ališauskas
filosofas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, LKMA akademikas. 3 straipsniai Daugiau
Vaclovas
Aliulis
katalikų kunigas, marijonas (MIC), LKMA narys. 6 straipsniai Daugiau
Vytautas
Alksninis
JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1 straipsnis Daugiau
Vytenis
Almonaitis
istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 2 straipsniai Daugiau
Simonas
Alperavičius
teisininkas, socialinių mokslų daktaras. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Alseika
visuomenės veikėjas, žurnalistas. 3 straipsniai Daugiau