Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Aleksandra
Aleksandravičiūtė
dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė (HP), profesorė. 4 straipsniai Daugiau
Leonardas
Aleksiejūnas
žurnalistas, savigynos imtynininkas. 1 straipsnis
Kostas
Aleksynas
tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 7 straipsniai Daugiau
Algirdas
Ališauskas
surdopedagogas, surdopsichologas, socialinių mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Ališauskas
filosofas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, LKMA akademikas. 3 straipsniai Daugiau
Vaclovas
Aliulis
katalikų kunigas, marijonas (MIC), LKMA narys. 6 straipsniai Daugiau
Vytautas
Alksninis
JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1 straipsnis Daugiau
Vytenis
Almonaitis
istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 2 straipsniai Daugiau
Simonas
Alperavičius
teisininkas, socialinių mokslų daktaras. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Alseika
visuomenės veikėjas, žurnalistas. 3 straipsniai Daugiau
Kazimieras
Ambrasas
filologas, katalikų kunigas, jėzuitas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, LKMA narys. 4 straipsniai Daugiau
Algirdas Jonas
Ambrazas
muzikologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 138 straipsniai Daugiau
Vytautas
Ambrazas
kalbininkas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 185 straipsniai Daugiau