Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Leonardas
Aleksiejūnas
žurnalistas, savigynos imtynininkas. 1 straipsnis
Kostas
Aleksynas
tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 7 straipsniai Daugiau
Vytautas
Ališauskas
filosofas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, LKMA akademikas. 3 straipsniai Daugiau
Algirdas
Ališauskas
surdopedagogas, surdopsichologas, socialinių mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis Daugiau
Vaclovas
Aliulis
katalikų kunigas, marijonas (MIC), LKMA narys. 6 straipsniai Daugiau
Vytautas
Alksninis
JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1 straipsnis Daugiau
Vytenis
Almonaitis
istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 2 straipsniai Daugiau
Simonas
Alperavičius
teisininkas, socialinių mokslų daktaras. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Alseika
visuomenės veikėjas, žurnalistas. 3 straipsniai Daugiau
Kazimieras
Ambrasas
filologas, katalikų kunigas, jėzuitas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, LKMA narys. 4 straipsniai Daugiau
Algirdas Jonas
Ambrazas
muzikologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 138 straipsniai Daugiau
Vytautas
Ambrazas
kalbininkas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 185 straipsniai Daugiau
Algirdas
Ambrazevičius
matematikas, fizinių mokslų daktaras, docentas. 5 straipsniai Daugiau