Autorius (-ė) Vilius Ašmys

Donelaičio
draugija
lietuvių kultūros ir švietimo organizacija, veikusi nuo 1921 iki maždaug 1930 Klaipėdoje. Daugiau
Klaipėdos krašto giedotojų
draugijų sąjunga
Mažosios Lietuvos organizacija. Veikė 1926–1939. Daugiau
Klaipėdos krašto
mokyklų draugija
Mažosios Lietuvos draugija. Veikė 1926–39. Daugiau
Klaipėdos krašto
ūkininkų draugija
Mažosios Lietuvos ūkininkų organizacija. Veikė 1928–39. Daugiau
Laukininkų
centras
Klaipėdos krašto lietuvių partija, veikusi 1934–1939. Daugiau
Mažųjų laukininkų
susivienijimas
Mažosios Lietuvos lietuvių ūkininkų organizacija. Veikė 1922–34 Klaipėdos krašte. Daugiau
Prūsų lietuvininkų
susivienijimas
Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros, švietimo ir spaudos draugija. Veikė 1901 06 24–1906, 1910 ir 1919 Tilžėje, 1919–1939 – Klaipėdoje. Daugiau
Prūsų lietuvių
draugijų taryba
Mažosios Lietuvos lietuvių tautinės ir kultūrinės veiklos centras. Veikė 1931–1935 Tilžėje. Daugiau
Prūsų lietuvių
moterų draugija
Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros, švietimo ir labdaros organizacija. Veikė 1921–1935 Tilžėje. Daugiau