Autorius (-ė) Albinas Vaičiūnas

Pranas
Kriaučiūnas
19–20 a. lietuvių knygnešys, spaudos darbuotojas. 1896 Šakiuose įsteigė knygrišyklą. Prieš I pasaulinį karą įsteigė knygyną ir laikraščių platinimo agentūrą. Išleido straipsnių rinkinį. Daugiau
Romualdas
Šalūga
lietuvių istorikas, kraštotyrininkas, kultūros veikėjas. Daugiau
Zenius
Šileris
20–21 a. lietuvių mokytojas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. Sudarė P. Vaičaičio Raštus (1986). Daugiau
Motiejus
Brundza
19 a. antros pusės lietuvių kunigas, švietėjas. Daugiau
Justinas
Sajauskas
lietuvių rašytojas. Daugiau
Martyno Mažvydo
bibliofilų klubas
visuomeninė kultūros ir mokslo organizacija, puoselėjanti knygos kultūrą, bibliofiliją ir knygotyros mokslą. Daugiau
marijavitai
krikščionių sekta, 19 a. pabaigoje atskilusi nuo katalikybės. Daugiau
Lukšiai
miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į rytus nuo Šakių. Per miestelį teka Siesartis ir jo dešinysis intakas Lenkupys. Daugiau
Lietuvos kultūros
fondas
visuomeninė organizacija istorinio kultūrinio palikimo tyrimams remti. Yra Vilniuje. Tikslas – atgaivinti istorinę atmintį, puoselėti Lietuvos kultūros paveldą, inicijuoti sugriautų istorijos paminklų restauravimą ir atkūrimą, supažindinti su privačiomis kolekcijomis. Daugiau
Kriūkai
miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, 30 km į šiaurės rytus nuo Šakių prie Joginiškių, Nemuno kairiajame krante. Daugiau