Autorius (-ė) Egidijus Aleksandravičius

Andrijauskiai
žemaičių bajorų giminė, žinoma nuo 17 amžiaus. Daugiau
baltieji
konservatyviai nuosaiki politinė grupuotė ar srovė, veikusi 1861–1864 Lenkijoje ir Lietuvoje. Daugiau
Ilja
Bibikov
Ilja Bibikovas, 19 a. Rusijos valstybės ir karo veikėjas. 1850–1855 Vilniaus generalgubernatorius. Daugiau
Viktoras
Biržiška
20 a. lietuvių išeivijos matematikas, visuomenės veikėjas. Vienas Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos steigėjų. Daugiau
Mykolas
Biržiška
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, publicistas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 švietimo ministras. Lietuvos (1926–1927), Vilniaus (1940–1944) universitetų rektorius. 1941–1942 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas. Enciklopedijų rengėjas. Daugiau
Vaclovas
Biržiška
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, bibliografas, publicistas. Teisininkas. Enciklopedijų rengėjas. Daugiau
Biržiškos
17–20 a. lietuvių bajorų giminė. Žinoma nuo 17 a. pradžios. Daugiau
Biržų
kautynės
didžiausias Lietuvos sukilėlių būrių susirėmimas su Rusijos kariuomene per 1863–1864 sukilimą, įvykęs 1863 05 07–09 Biržų girios pakraštyje. Daugiau
Dominykas
Bociarskis
19 a. antros pusės–20 a. pradžios lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Daugiau
Ignotas
Bušinskis
19 a. Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Daugiau