Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

hermeneutika
nuodugnia muzikos kūrinio elementų analize siekta atskleisti temose ir jų plėtotėje slypinčias raiškos galimybes bei poveikį (afektą) klausytojo psichikai. Daugiau
Gvidas
Arecietis
11 a. italų muzikologas. Daugiau
fuga
polifoninės muzikos žanras; muzikos kūrinys arba jo dalis, pagrįsta vienos ar kelių temų imitavimu tam tikra tvarka skirtinguose balsuose. Daugiau
„Gewandhaus“
filharmonijos draugija Leipcige; šios draugijos koncertų salė ir simfoninis orkestras. Daugiau
foburdonas
daugiabalsiškumo formavimo būdas ankstyvojo Renesanso (15 a.) ir vėlesnių epochų muzikoje. Daugiau
finalas
sceninio muzikos kūrinio didelė ansamblių scena, užbaigianti veiksmą ar visą kūrinį. Daugiau
fryginė
dermė
septynialaipsnė (heptatoninė) muzikos dermė. Daugiau
Franchino
Gaffori
Frankinas Gaforis, 15–16 a. italų muzikologas, kompozitorius. Daugiau
funkcija
muzikos kūrinio elementų (garsų, akordų, trukmės vienetų ir kita) vaidmuo, ryšys, tarpusavio priklausomybė. Daugiau
dodekafonija
20 a. muzikos komponavimo technika, pagrįsta apbsoliučiu visų 12 temperuoto derinimo muzikinės sistemos garsų lygiavertiškumu. Daugiau