Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

concerto
grosso
instrumentinės muzikos žanras, koncerto atmaina. Daugiau
dermė
muzikinių garsų aukščio santykių sistema; konkretus tos sistemos tipas. Daugiau
Varvara
Dernova
20 a. rusų muzikologė, pedagogė. Daugiau
diatonika
natūraliųjų dermės laipsnių sistema, chromatikos, vartojančios alteruotus dermės laipsnius, priešybė. Daugiau
Jurij
Cholopov
Jurijus Cholopovas, 20 a. pusės rusų muzikologas, pedagogas. Daugiau
ciklinė
forma
muzikos forma, sudaryta iš kelių ar keliolikos savarankiškų, bet glaudžiai susijusių dalių. Daugiau
dainos
forma
mažiausia savarankiškai vartojama vokalinės arba instrumentinės muzikos forma. Daugiau
Otto Erich
Deutsch
Otas Ėrichas Doičas, 20 a. Austrijos muzikologas. Daugiau
daina
poezijos ir muzikos kūrinys. Skiriamos liaudies ir autorinės dainos. Daugiau
beržeretė
18 a. prancūzų lyrinė daina. Daugiau