Autorius (-ė) Algirdas Jonas Ambrazas

partija
sonatos formos ekspozicijos ir reprizos svarbiausių padalų sąlyginis pavadinimas. Daugiau
Vaclovas
Paketūras
20–21 a. lietuvių kompozitorius, muzikologas, pedagogas. Daugiau
Ona
Narbutienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių muzikologė, pedagogė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1999). Daugiau
notacija
ženklų, vartojamų muzikai užrašyti, sistema; muzikos užrašymas. Daugiau
muzikinė
drama
sceninis muzikos kūrinys, operos žanro atmaina. Daugiau
muzikos
forma
muzikos teorijos šaka ir edukologijos disciplina, skirta muzikos kūrinių struktūrai nagrinėti. Daugiau
miksolydinė
dermė
septynialaipsnė (heptatoninė) dermė. Daugiau
minoras
septynialaipsnė (heptatoninė) muzikinė dermė. Daugiau
muzikos
forma
muzikos estetikos ir muzikos teorijos esminė kategorija, vartojama muzikos kūrinių struktūrai, jos įvairiems aspektams apibūdinti. Daugiau
monotematizmas
muzikos kūrybos principas – kūrinio (paprastai stambios formos) grindimas vienos temos variantais. Daugiau